ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΩΟΝ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΤΩΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε»

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : GES S.A
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2014 - 2015
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΟΡΟΣ ΠΤΩΟΝ – ΒΟΙΩΤΙΑ
ΤΥΠΟΣ Α/Γ: GAMESA S.A
ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΚΟΥ: 40 MW
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πλήρης κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού που αφορούν την διάνοιξη & κατασκευή Ορεινής Οδοποιίας, διαπλάτυνση & βελτίωση της Δασικής Οδοποιίας, διαμόρφωση των πλατειών & βάσεων των ανεμογεννητριών, θεμελιώσεις των πυλώνων από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή του υπόγειου δικτύου καλωδίωσης .