Κερκίδες Σχηματάρι

Κατασκευή κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Σχηματαρίου χωρητικότητας 1440 θεατών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατασκευή βοηθητικών χώρων κάτω από τις κερκίδες (αποδυτήρια, μπάνια, ιατρείο, γραφείο διοίκησης, κυλικείο, λεβητοστάσιο, W.C κοινού ) με προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (τοιχεία αντιστήριξης, περίφραξη, δίκτυα ομβρίων, κυκλοφοριακή σύνδεση και ασφαλτοστρώσεις).