Κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου της ΠΑΪΡΗΣ ΠΑΚ Α.Ε

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΠΑΪΡΗΣ ΠΑΚ Α.Ε

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :2005

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΘΗΒΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: 5.000 m2

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: 400 m2 , ΔΥΟΡΟΦΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ : 10.000 m2 με κόμβο.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Μεταλλική κατασκευή με κτίριο γραφείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.