Νέα

Δημοπράτηση έργου

TPL_WARP_ON .

Η εταιρεία μας μειοδότησε κατά την δημοπράτηση  του έργου « Έργα Ολοκλήρωσης Προστασίας Παρόχθιων Εκτάσεων και Τροφοδοσίας Δικτύου Τ.Ο.Ε.Β με βαρύτητα από τον Ρουφράκτη ( Φράγμα ) Γυρτώνης στον ποταμό Πηνειό του Ν.Λάρισας » και αναμένεται η υπογραφή της Σύμβασης Έργου τον Αύγουστο του 2016