Νέα

Δερβενοχώρια Βοιωτίας

TPL_WARP_ON .

Υπογράφηκε σύμβαση εκτέλεσης έργων Πολιτικού Μηχανικού Αιολικών Πάρκων ισχύος 33MW στα Δερβενοχώρια  Βοιωτίας , τον Φεβρουάριο του 2016