Νέα

Δημοπράτηση έργου

Η εταιρεία μας μειοδότησε κατά την δημοπράτηση  του έργου « Έργα Ολοκλήρωσης Προστασίας Παρόχθιων Εκτάσεων και Τροφοδοσίας Δικτύου Τ.Ο.Ε.Β με βαρύτητα από τον Ρουφράκτη ( Φράγμα ) Γυρτώνης στον ποταμό Πηνειό του Ν.Λάρισας » και αναμένεται η υπογραφή της Σύμβασης Έργου τον Αύγουστο του 2016

ΕΝ ISO 18001 : 2007

Η εταιρεία μας είναι πλέον πιστοποιημένη με το ΕΝ   ISO 18001 : 2007

Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Υπογράφηκε σύμβαση εκτέλεσης έργων Πολιτικού Μηχανικού Αιολικών Πάρκων ισχύος 33MW στα Δερβενοχώρια  Βοιωτίας , τον Φεβρουάριο του 2016

EN ISO 14001: 2008

Η εταιρεία μας είναι πλέον πιστοποιημένη με το EN ISO 14001: 2008