Κέντρο εξαρτημάτων κουζίνας Α.Ε.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2005 - 2008
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΗ - ΘΗΒΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: 11.000 m2
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: 500 m2
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ : 4000 m2
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Τονίζοντας τον οικολογικό χαρακτήρα του κτιρίου πρέπει να αναφέρουμε την πλήρη αυτονομία του κτιρίου σε νερό χρήσης με εκμετάλλευση των ομβρίων υδάτων της στέγης με σωληνωτό δίκτυό μεταφοράς και δεξαμενή αποθήκευσης.