Κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου της ΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΛΕΡΤΖΗ Α.Ε

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΛΕΡΤΖΗ Α.Ε
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2007
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΡΙΤΣΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΕΞΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤIΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕIΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: 5000 m2
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ : 160 m2
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ : 4000 m2

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Κτηνοτροφική μονάδα και μονάδα επεξεργασίας τροφής με αυτόνομο οίκημα πλήρους διαμονής υψηλών προδιαγραφών.