ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΛ.ΕΤ.ΑΝ ΕΠΕ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2005

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βιομηχανικό κτίριο από μεταλλική κατασκευή με χώρους γραφείων και βιολογικό καθαρισμό βιομηχανικών λυμάτων.