Εταιρεία

Το 1979 ο Παναγιώτης Κοβάνης ίδρυσε την εταιρεία υπό την επωνυμία «Π. ΚΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Για αρκετά χρόνια η εταιρεία ανέλαβε μια σειρά από κατασκευαστικά προγράμματα για τον ιδιωτικό τομέα όπως χωματουργικές εργασίες, κατεδαφίσεις κτλ. Σταδιακά, ο προϋπολογισμός και το αντικείμενο των έργων αναβαθμίστηκαν και η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση εξοπλισμού.

Η ανάπτυξη της εταιρείας συνεχίστηκε σταθερά και το 1995 κρίθηκε αναγκαίο, τόσο για οικονομικούς όσο και για επιχειρησιακούς λόγους, η δημιουργία μιας νέας εταιρείας υπό την επωνυμία «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε». Μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα έργα εκτελούνταν αυτόνομα τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα όπως επίσης και με συνεργασίες με άλλες εταιρείες του χώρου, όπως η «ΑΚΤΩΡ», «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», «J&P ΑΒΑΞ», «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» κ.α. Την ίδια περίοδο, τα επιχειρησιακά πεδία της εταιρείας επεκτάθηκαν στις οικοδομικές εργασίες, στην κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων, στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στις μεταλλικές κατασκευές κ.α.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία εισήλθε δυναμικά στον κλάδο της ενέργειας με πρωταγωνιστικό ρόλο στις κατασκευές πάρκων ΑΠΕ, ένα νέο πεδίο ανάπτυξης με σημαντικό κύκλο εργασιών. Έχοντας συνεργαστεί με εταιρείες οδηγούς στο χώρο, όπως «GAMESA», «INTRAKAT», «GES» κ.α., ήδη έχουμε κατασκευάσει αιολικά πάρκα  συνολικής ισχύος άνω των 45 MW και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω των 12 MW.

Για την καλύτερη οργάνωση των εργασιών σχηματίστηκε η εταιρεία  «BIKO A.E.T.E.» για να καλύψει με αυτεπάρκεια τις ανάγκες των ενεργειακών έργων και του ηλεκτρομηχανολογικού σχεδιασμού και κατασκευής. Το 2009 ιδρύθηκε και η «KADMOS BULGARIA» με έδρα τη Σόφια για την ανάπτυξη ενεργειακών επενδύσεων στη Βουλγαρία.

Ο ιδιόκτητος μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελούσε και αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο , το δε τελευταίο έτος η εταιρεία προχώρησε στην αναβάθμιση και επέκταση του , ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με αυτάρκεια στις απαιτήσεις  κατασκευής Αιολικών πάρκων σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.

Στις μέρες μας η ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) με τις εξής κατηγορίες:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (4ης τάξης )

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (4ης τάξης )

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (4ης τάξης )

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (4ης τάξης )

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (4ης τάξης )

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ &ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡ (4ης τάξης )

ΛΙΜΕΝΙΚΑ (1ης τάξης )

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ( Α1 τάξης )

Η εταιρεία είναι μέλος του  Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε)  και του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε)

Στις μέρες μας η ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) με τις εξής κατηγορίες:

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (4ης τάξης )
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (4ης τάξης )
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (4ης τάξης )
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (4ης τάξης )
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (4ης τάξης )
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ &ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡ (4ης τάξης )
  • ΛΙΜΕΝΙΚΑ (1ης τάξης )
  • ΠΡΑΣΙΝΟΥ ( Α1 τάξης )

Η εταιρεία είναι μέλος του  Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε)  και του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε)